Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

Bulldozed
01:06

Umiesz śmiało marzyć, ale na śmiały czyn to już cię nie stać.


— W.Szekspir
Reposted frombzdura bzdura vialaluna laluna
Bulldozed
00:58
9340 e1a8 400
chyba spróbuję

June 29 2015

Bulldozed
21:39
5736 5da7 400
Bulldozed
21:38
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viamyteatime myteatime
Bulldozed
21:12
Bulldozed
21:08
Bulldozed
21:06
to sie jeszcze nie zagoiło, jest jak świeża rana- niby nie krwawi, ale wystarczy dotknąć mocniej, nieostrożnie i wszystko zaczyna się od nowa.
— "Mojry"

June 06 2015

Bulldozed
22:32
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważna.. 
Reposted frommefir mefir viacytaty cytaty
Bulldozed
22:30
Bulldozed
22:20
0547 a791 400
Reposted fromcalifornia-love california-love vialeweloff leweloff
Bulldozed
22:20
Bulldozed
22:19
3563 ed3f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Bulldozed
22:17
9310 a1c9 400
Reposted fromwkropki wkropki viaNoCinderella NoCinderella
Bulldozed
22:16
To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa.
— Rachel Hawthorne – Blask księżyca
Reposted fromvivre1 vivre1 vianeverlookback neverlookback
Bulldozed
22:14
Bulldozed
22:13
8104 ceaf 400
Reposted fromDoopamina Doopamina viaslodziak slodziak
Bulldozed
22:13
4438 f7de
Bardzo przykre, a jakże częste doświadczenie. 
Reposted fromchakatagir chakatagir viaastedwae astedwae
Bulldozed
22:13
7527 33b3 400
Reposted frommartynkowa martynkowa viaastedwae astedwae
Bulldozed
22:12
Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viawerterowska werterowska
Bulldozed
22:01
Tak czy inaczej nigdy już o Tobie nie zapomnę
To jest niekończąca się opowieść o Tobie i o mnie
— Jan Borysewicz
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viamyteatime myteatime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl