Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

Bulldozed
20:52
1825 4bef 400
Reposted fromhagis hagis viapesymista pesymista
Bulldozed
20:41
4878 7e69 400
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Bulldozed
20:40
6968 1419 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
Bulldozed
20:37
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
Bulldozed
20:37
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Bulldozed
20:30
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. 
— Halina Poświatowska

August 15 2017

Bulldozed
18:52
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita

July 10 2017

Bulldozed
21:26
8512 b0e8 400
Bulldozed
21:11
4737 ad19 400
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate

August 30 2017

Bulldozed
20:52
1825 4bef 400
Reposted fromhagis hagis viapesymista pesymista
Bulldozed
20:41
4878 7e69 400
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Bulldozed
20:40
6968 1419 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
Bulldozed
20:37
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
Bulldozed
20:37
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Bulldozed
20:30
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. 
— Halina Poświatowska

August 15 2017

Bulldozed
18:52
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita

July 10 2017

Bulldozed
21:26
8512 b0e8 400

August 30 2017

Bulldozed
20:37
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Bulldozed
20:30
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. 
— Halina Poświatowska

August 15 2017

Bulldozed
18:52
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl