Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

Bulldozed
20:52
1825 4bef 400
Reposted fromhagis hagis viapesymista pesymista
Bulldozed
20:41
4878 7e69 400
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Bulldozed
20:40
6968 1419 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
Bulldozed
20:37
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viawszystkodupa wszystkodupa
Bulldozed
20:37
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Bulldozed
20:30
Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. 
— Halina Poświatowska

August 15 2017

Bulldozed
18:52
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic vialabellavita labellavita

July 10 2017

Bulldozed
21:26
8512 b0e8 400
Bulldozed
21:11
4737 ad19 400
Reposted fromsarazation sarazation viaretaliate retaliate

April 29 2017

Bulldozed
19:45
2359 6571 400
Reposted fromursa-major ursa-major
19:44
Bulldozed
19:40
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCattleya Cattleya
Bulldozed
19:40
Ale jeśli chodzi ogólnie o rzeczywistość, to ja zaczynam się wycofywać, nie mam ambicji nadążać, nie chce mi się. Wolę po prostu żyć. Powoli nabierać powietrza, aż do samego dna.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromretro-girl retro-girl viaCattleya Cattleya
Bulldozed
19:28
4462 1af4 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
Bulldozed
19:28
4544 ee8d 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
Bulldozed
19:28
4564 d6c6 400
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 18 2017

Bulldozed
17:24
4374 f6c2 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaspes spes
Bulldozed
17:24
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

March 23 2017

Bulldozed
22:25
Nie będzie drugich szans. Nie będzie drugich nas.
— Grzegorz Hyzy - O Pani!
Bulldozed
22:25
9185 08ca 400
Reposted fromindestructiable indestructiable vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl